Songs available for Index : N

నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా నాకెన్నొ మేలులు చేసితివే నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం నీవె నా ప్రాణము - నీవె నా సర్వము నీ రక్తమే నీ రక్తమే నీవు చేసిన మేళ్లకు నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా నా స్తుతి పాత్రుడా నా యెసయ్యా నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించున్ నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతను నా బలమంతా నీవేనయా నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా నా బ్రతుకు దినములు నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు నిను పోలిన వారెవరు నూతన పరచుము దేవా నే సాగెద యేసునితో - నా జీవిత కాలమంత నడిపించు నా నావ - నడి సంద్రమున దేవా నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును నా పేరే తెలియని ప్రజలు నా యేసయ్యా నా రక్షకా నీలాకాశంలోన నింగికెగసె తార