« ఎవరు చూపించలేనీ

పల్లవి:
ఎవరు చూపించలేనీ - ఇలలో నను వీడిపోనీ    
ఎంతటీ ప్రేమ నీదీ - ఇంతగా కోరుకుందీ మరువనూ యేసయ్య    
...ఎవరు...
1.
నీ కథే నన్నే తాకగా - నా మదే నిన్నే చేరగా    
నా గురే నీవై యుండగా - నీ దరే నే చేరానుగా    
...ఎవరు...
2.
తీరాలే దూరమాయే - కాలాలే మారిపోయే    
ఎదురైన ఎండమావే - కన్నీటి కానుకాయే    
నా గుండె లోతులోన - నే నలిగిపోతువున్నా    
ఏ దారి కానరాక - నీకొరకు వేచివున్నా    
ఎడబాటులేని గమనాన నిను చేరుకున్న సమయాన    
నను ఆదరించే ఘన ప్రేమ అపురూపమైన తొలిప్రేమ    
ఏకమై తోడుగా - ఊపిరే నీవుగా ఎవ్వరూ లేరుగా - యేసయ్య నీవెగా    
...ఎవరు...
3.
ఈ లోక జీవితాన - వేసారిపోతువున్నా    
విలువైన నీదు వాక్యం - వెలిగించె నా ప్రాణం    
నీ సన్నిథానమందు - సీయోను మార్గమందు    
నీ దివ్య సేవలోనే - నడిపించే నా ప్రభూ    
నీ తోటి సాగు పయనాన నను వీడలేదు క్షణమైన    
నీ స్వరము చాలు ఉదయాన నిను వెంబడించు తరుణాన    
శాశ్వత ప్రేమతో - సత్యవాక్యంబుతో    
నిత్యము తోడుగా నిలిచె నా యేసయ్య    
...ఎవరు...
1.
Yevaru Choopinchaleni Ilalo Nanu Veediponi    
Yenthati Prema Needhi Inthaga Korukundi Maruvanu Yesayya    
...Yevaru...
2.
Nee Kathe Nanne Thaakaga Naa Madhe Ninne Cheraga    
Naa Gure Neevai Undaga Nee Dhare Ne Cheraanuga    
...Yevaru...
3.
Theerale Dhooramaaye Kaalaale Maaripoye    
Yedhuraina Yendamaave Kaneeti Kaanukaaye    
Naa Gunde Lothulona Ne Naligipothu Unna    
Ye Dhaari Kaanaraka Nee Koraku Vechi Unna    
Yedabaatuleni Gamanaana Ninu Cherukunna Samayaana    
Nanu Aadharinche Ghana Prema Apuroopamaina Tholi Prema    
Yekamai Thoduga Oopire Neevuga Yevvaru Leruga Yesayya Neevega    
...Yevaru...
4.
Ee Loka Jeevithaana Vesaaripothu Unna    
Viluvaina Needhu Vaakyam Veliginche Naa Praanam    
Nee Sannidhaanamandhu Seeyonu Maargamandhu    
Nee Dhivya Sevalone Nadipinche Naa Prabhu    
Neethoti Saagu Payanaana Nanu Veedaledhu Kshanamaina    
Nee Swaramu Chaalu Udhayaana Ninu Vembadinchu Samayaana    
Saswatha Prematho Sathya Vaakyambhutho    
Nithyamu Thoduga Niliche Naa Yesayya