« ఎవరు చూపించలేనీ
Yevaru choopinchaleni
share with whatsapp

పల్లవి:
ఎవరు చూపించలేనీ - ఇలలో నను వీడిపోనీ   
ఎంతటీ ప్రేమ నీదీ - ఇంతగా కోరుకుందీ మరువనూ యేసయ్య    
...ఎవరు...
1.
నీ కథే నన్నే తాకగా - నా మదే నిన్నే చేరగా    
నా గురే నీవై యుండగా - నీ దరే నే చేరానుగా    
...ఎవరు...
2.
తీరాలే దూరమాయే - కాలాలే మారిపోయే   
ఎదురైన ఎండమావే - కన్నీటి కానుకాయే   
నా గుండె లోతులోన - నే నలిగిపోతువున్నా    
ఏ దారి కానరాక - నీకొరకు వేచివున్నా   
ఎడబాటులేని గమనాన నిను చేరుకున్న సమయాన   
నను ఆదరించే ఘన ప్రేమ అపురూపమైన తొలిప్రేమ   
ఏకమై తోడుగా - ఊపిరే నీవుగా ఎవ్వరూ లేరుగా - యేసయ్య నీవెగా   
...ఎవరు...
3.
ఈ లోక జీవితాన - వేసారిపోతువున్నా    
విలువైన నీదు వాక్యం - వెలిగించె నా ప్రాణం   
నీ సన్నిథానమందు - సీయోను మార్గమందు   
నీ దివ్య సేవలోనే - నడిపించే నా ప్రభూ   
నీ తోటి సాగు పయనాన నను వీడలేదు క్షణమైన   
నీ స్వరము చాలు ఉదయాన నిను వెంబడించు తరుణాన   
శాశ్వత ప్రేమతో - సత్యవాక్యంబుతో    
నిత్యము తోడుగా నిలిచె నా యేసయ్య   
...ఎవరు...
1.
Yevaru Choopinchaleni Ilalo Nanu Veediponi   
Yenthati Prema Needhi Inthaga Korukundi Maruvanu Yesayya   
...Yevaru...
2.
Nee Kathe Nanne Thaakaga Naa Madhe Ninne Cheraga   
Naa Gure Neevai Undaga Nee Dhare Ne Cheraanuga   
...Yevaru...
3.
Theerale Dhooramaaye Kaalaale Maaripoye    
Yedhuraina Yendamaave Kaneeti Kaanukaaye   
Naa Gunde Lothulona Ne Naligipothu Unna    
Ye Dhaari Kaanaraka Nee Koraku Vechi Unna   
Yedabaatuleni Gamanaana Ninu Cherukunna Samayaana   
Nanu Aadharinche Ghana Prema Apuroopamaina Tholi Prema   
Yekamai Thoduga Oopire Neevuga Yevvaru Leruga Yesayya Neevega   
...Yevaru...
4.
Ee Loka Jeevithaana Vesaaripothu Unna   
Viluvaina Needhu Vaakyam Veliginche Naa Praanam   
Nee Sannidhaanamandhu Seeyonu Maargamandhu   
Nee Dhivya Sevalone Nadipinche Naa Prabhu   
Neethoti Saagu Payanaana Nanu Veedaledhu Kshanamaina   
Nee Swaramu Chaalu Udhayaana Ninu Vembadinchu Samayaana   
Saswatha Prematho Sathya Vaakyambhutho   
Nithyamu Thoduga Niliche Naa Yesayya