« ఏపాటి దాననయా

పల్లవి:
ఏపాటి దాననయా – నన్నింతగ హెచ్చించుటకు    
నేనెంతటిదాననయా – నాపై కృప చూపుటకు     (2X)
నా దోషము భరియించి – నా పాపము క్షమియించి    
నను నీలా మార్చుటకు – కలువరిలో మరణించి    
ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి    
కృపచూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటియేది    
...ఏపాటి...
1.
కష్టాల కడలిలో – కన్నీటి లోయలలో -    
నా తోడు నిలిచావు – నన్నాదరించావు     (2X)
అందరు నను విడచిన – నను విడువని యేసయ్యా    
విడువను ఎడబాయనని – నా తోడై నిలిచితివా    
...ప్రేమించే...
2.
నీ ప్రేమను మరువలేనయ్య – నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా    
నేనొందిన నీ కృపను – ప్రకటింతును బ్రతుకంతా     (2X)
నేనొందిన ఈ జయము – నీవిచ్చినదేనయ్య    
నీవిచ్చిన జీవముకై – స్తోత్రము యేసయ్య    
...ప్రేమించే...
1.
Yepaati dhaananaya – nanninthaga hechinchutaku    
nenenthati dhaananayaa – naapai krupa chooputaku     (2X)
naa dhoshamu bariyinchi – naa paapamu kshamiyinchi    
nanu neela maarchutaku – kaluvarilo maraninchi    
Preminchey Premaamayuda – nee premaku parimithulevi    
krupachoopu krupagala deva – nee krupaku saati yedi    
...Yepaati...
2.
Kastaala kadalilo – kanniti loyalalo    
naa thodu nilichaavu – nannaadharinchaavu     (2X)
andaru nanu vidachina – nanu viduvani Yesayyaa    
viduvanu edabaayanani – naa thodai nilichitivaa    
...Preminchey...
3.
Nee premanu maruvalenayya – nee saakshiga brathikedha nesayyaa    
nenondina nee krupanu – prakatinthunu brathukantha     (2X)
nenondina ee jayamu – neevichinadhenayya    
neevichchina jeevamukai – sthothramu Yesayya    
...Preminchey...