« ఏపాటి దాననయా
Yepaati dhaananaya
share with whatsapp

పల్లవి:
ఏపాటి దాననయా – నన్నింతగ హెచ్చించుటకు   
నేనెంతటిదాననయా – నాపై కృప చూపుటకు     (2X)
నా దోషము భరియించి – నా పాపము క్షమియించి    
నను నీలా మార్చుటకు – కలువరిలో మరణించి   
ప్రేమించే ప్రేమామయుడా – నీ ప్రేమకు పరిమితులేవి   
కృపచూపు కృపగల దేవా – నీ కృపకు సాటియేది   
...ఏపాటి...
1.
కష్టాల కడలిలో – కన్నీటి లోయలలో -   
నా తోడు నిలిచావు – నన్నాదరించావు    (2X)
అందరు నను విడచిన – నను విడువని యేసయ్యా   
విడువను ఎడబాయనని – నా తోడై నిలిచితివా   
...ప్రేమించే...
2.
నీ ప్రేమను మరువలేనయ్య – నీ సాక్షిగ బ్రతికెదనేసయ్యా    
నేనొందిన నీ కృపను – ప్రకటింతును బ్రతుకంతా    (2X)
నేనొందిన ఈ జయము – నీవిచ్చినదేనయ్య    
నీవిచ్చిన జీవముకై – స్తోత్రము యేసయ్య   
...ప్రేమించే...
1.
Yepaati dhaananaya – nanninthaga hechinchutaku   
nenenthati dhaananayaa – naapai krupa chooputaku    (2X)
naa dhoshamu bariyinchi – naa paapamu kshamiyinchi    
nanu neela maarchutaku – kaluvarilo maraninchi   
Preminchey Premaamayuda – nee premaku parimithulevi   
krupachoopu krupagala deva – nee krupaku saati yedi   
...Yepaati...
2.
Kastaala kadalilo – kanniti loyalalo    
naa thodu nilichaavu – nannaadharinchaavu    (2X)
andaru nanu vidachina – nanu viduvani Yesayyaa   
viduvanu edabaayanani – naa thodai nilichitivaa   
...Preminchey...
3.
Nee premanu maruvalenayya – nee saakshiga brathikedha nesayyaa   
nenondina nee krupanu – prakatinthunu brathukantha    (2X)
nenondina ee jayamu – neevichinadhenayya   
neevichchina jeevamukai – sthothramu Yesayya   
...Preminchey...