« ఎడబాయని నీ కృప

పల్లవి:
ఎడబాయని నీ కృప నను విడువదు ఎన్నటికీ     (2X)
యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నను కాయును అనుక్షణం     (2X)
...ఎడబాయని...
1.
శోకపు లోయలలో – కష్టాల కడగండ్లలో -    
కడలేని కడలిలో – నిరాశ నిసృహలో     (2X)
అర్ధమేకాని ఈ జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగ    
కృపా కనికరముగల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి     (2X)
...ఎడబాయని...
2.
విశ్వాస పోరాటంలో – ఎదురాయె శోధనలు-    
లోకాశల అలజడిలో – సడలితి విశ్వాసములో     (2X)
దుష్టుల క్షేమమునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగ     (2X)
దీర్ఘశాంతముగల దేవా నా చేయి విడువక నడిపించితివి     (2X)
...ఎడబాయని...
3.
నీ సేవలో ఎదురైన – ఎన్నో సమస్యలలో-    
నా బలమును చూచుకొని – నిరాశ చెందితిని     (2X)
భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకొనగ     (2X)
ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరిచితివి     (2X)
...ఎడబాయని...
1.
Edabaayani Nee Krupa Nanu Viduvadhu Ennatiki     (2X)
Yesayyaa Nee Premaanuraagam Nanu Kaayunu Anukshanam     (2X)
...Edabaayani...
2.
Shokapu Loyalalo – Kashtaala Kadagandlalo -    
Kadaleni Kadalilo – Niraasha Nispruhalo     (2X)
Ardhame Kaani Ee Jeevitham Ika Vyardhamani Nenanukonaga     (2X)
Krupaa Kanikaramugala Dhevaa -    
Naa Kashtaala Kadalini Dhaatinchithivi    
...Edabaayani...
3.
Vishwaasa Poraatamlo – Edhuraaye Shodhanalu -    
Lokaashala Alajadilo – Sadalithi Vishwaasamulo     (2X)
Dhushtula Kshemamune Choochi -    
Ika Neethi Vyardhamani Anukonaga     (2X)
Dheergha shaanthamugala Dhevaa-    
Naa Cheyi Viduvaka Nadipinchithivi     (2X)
...Edabaayani...
4.
Nee Sevalo Edhuraina – Enno Samasyalalo -    
Naa Balamunu Choochukoni – Niraasha Chendhithini     (2X)
Bhaaramaina Ee Sevanu Ika Cheyalenani Anukonaga    
Pradhaana Yaajakudaa Yesu Nee Anubhavaalatho Balaparachithivi    
...Edabaayani...