« నా పేరే తెలియని ప్రజలు
Naa pere theliyani prajalu
share with whatsapp

పల్లవి:
నా పేరే తెలియని ప్రజలు – ఎందరో ఉన్నారు    
నా ప్రేమను వారికి ప్రకటింప – కొందరే ఉన్నారు    
ఎవరైనా – మీలో ఎవరైనా    (2X)
వెళతారా – నా ప్రేమను చెబుతారా    (2X)
...నా పేరే...
1.
రక్షణ పొందని ప్రజలు – లక్షల కొలది ఉన్నారు -   
మారుమూల గ్రామాల్లో – ఊరి లోపలి వీధుల్లో    (2X)
...ఎవరైనా...
2.
నేను నమ్మిన వారిలో – కొందరు మోసం చేసారు    
వెళతామని చెప్పి – వెనుకకు తిరిగారు    (2X)
...ఎవరైనా...
3.
వెళ్ళగలిగితే మీరు – తప్పక వెళ్ళండి    
వెళ్ళలేకపోతే – వెళ్ళేవారిని పంపండి    (2X)
...ఎవరైనా...
1.
Naa Pere Theliyani Prajalu – Endharo Unnaaru    
Naa Premanu Vaariki Prakatimpa – Kondhare Unnaaru   
Evarainaa – Meelo Okarainaa    (2X)
Velathaaraa – Naa Premanu Chebuthaaraa    (2X)
...Naa Pere ...
2.
Rakshana Pondhani Prajalu – Lakshala Koladiga Unnaaru   
Maarumoolala Graamaallo Oori Lopali Veedhulalo    (2X)
...Evarainaa...
3.
Nenu Nammina Vaarilo – Kondharu Mosam Chesaaru    
Velathaamani Cheppi – Venukaku Thirigaaru    (2X)
...Evarainaa...
4.
Vellagaligithe Meeru – Thappaka Vellandi    
Vellalekapothe – Velle Vaarini Pampandi    (2X)
...Evarainaa...