« ఎబినేజరే ఎబినేజరే-ఇంత కాలము కాచితివే
Ebenesarae ebenesarae intha kaalam
share with whatsapp

పల్లవి:
నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరు-మానక స్తుతించేదము    (2X)
నీ కనుపాప వలె నన్ను కాచి-నేను చెదరక మోసావు స్తోత్రం    (2X)
ఎబినేజరే ఎబినేజరే-ఇంత కాలము కాచితివే   
ఎబినేజరే ఎబినేజరే-నా తోడువై నడచితివే   
స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం-కనుపాపగా కాచితివి స్తోత్రం    (2X)
స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం-కౌగిటిలో దాచితివి స్తోత్రం    (2X)
1.
ఎడారిలొ ఉన్న నా జీవితమును- మేళ్ళతొ నింపితివి    (2X)
ఓక కీడైన దరి చేరక నన్ను-తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రం    (2X)
...ఎబినేజరే...
2.
ఆశలే లేని నాదు బ్రతుకును- నీ కృపతొ నింపితివి    (2X)
నీవు చూపిన ప్రేమను పాడగా-పదములు సరిపోవు తండ్రి    (2X)
...ఎబినేజరే...
3.
జ్ఙానుల మధ్యన నను పిలచిన నీ పిలుపే- ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యమే    (2X)
నీ పాత్రను కానే కాదు స్తోత్రం-కేవలం నీ కృప యే స్తోత్రం    (2X)
...ఎబినేజరే...
1.
Nenu naa illu inti vaarandharu-   
maanaka sthuthinchedhamu    (2X)
Nee kanupaapavale nannu kaachi-   
Nenu chedharaka mosaavu sthothram    (2X)
Ebinejare Ebinejare-intha kaalamu kaachithive   
Ebinejare Ebinejare-Naa thoduvai nadachithive   
sthothram sthothram sthothram-Kanupaapaga kaachitivi sthothram   
sthothram sthothram sthothram-Kaugitilo dhaachithive sthothram   
2.
Yedaarilo unna naa jeevithamunu-Mellatho nimpithivi    (2X)
Oka Keedaina dhari cheraka nannu-thandriga kaachaavu sthothram    (2X)
...Ebinejare...
3.
Aashale leni naadhu brathukunu-nee krupatho nimpithivi    (2X)
Neevu choopina premanu paadagaa-padhamulu saripovu thandri    (2X)
...Ebinejare...
4.
Gnaanula madhyana nanu pilichina nee pilupe-   
aascharyam aascharyame    (2X)
Nee paathranu kaane kaadhu Sthothram-   
Kevalam nee krupa ye sthothram    (2X)
...Ebinejare...